Моля, въведете търсените параметри на редуктора
от

до
Списък редуктори
Тип Електродвигател Обороти
n2 (min-1)
m2
(nm)
sf i Чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 560.0 24 4.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 373.0 35 3.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 280.0 45 2.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 187.0 66 1.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 140.0 86 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 112.0 106 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 93.0 121 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 140.0 87 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 112.0 107 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 93.0 124 1.7 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 70.0 160 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47.0 241 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 37.0 290 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 31.0 329 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 70.0 164 1.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 56.0 200 1.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47.0 230 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47.0 247 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 37.0 301 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 31.0 343 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 23.0 433 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 19.0 511 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 56.0 202 2.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47.0 236 1.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 37.0 308 2.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 35.0 299 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 31.0 352 2.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 28.0 358 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 23.0 451 1.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 19.0 534 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 16.0 614 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 12.0 758 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 35.0 295 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 28.0 358 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 23.0 445 2.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 19.0 549 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 16.0 632 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 12.0 770 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 9.0 887 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 280.0 46 2.9 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 187.0 68 2.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 140.0 88 1.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 93.0 129 1.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 70.0 166 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 93.0 129 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 70.0 170 1.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 56.0 205 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 47.0 236 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 35.0 299 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 70.0 172 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 56.0 212 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 47.0 243 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 35.0 311 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 28.0 368 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23.0 424 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23.0 469 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 19.0 564 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 16.0 632 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 12.0 794 0.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 35.0 323 2.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 28.0 389 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23.0 448 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23.0 481 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 19.0 579 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 18.0 557 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 16.0 650 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 12.0 830 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 9.0 978 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 8.0 1119 0.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23.0 448 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 19.0 579 2.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 18.0 565 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 16.0 650 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 14.0 655 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 12.0 818 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 9.0 1008 1.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 8.0 1155 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 6.0 1396 0.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 120.0 104 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 90.0 135 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 60.0 198 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 60.0 201 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 45.0 261 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 36.0 318 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 30.0 363 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 36.0 326 2.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 30.0 372 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 23.0 478 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 18.0 565 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 15.0 649 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 18.0 581 1.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 15.0 669 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 11.0 815 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 9.0 939 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 560.0 34 2.8 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 373.0 51 2.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 280.0 66 1.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 187.0 97 1.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 140.0 126 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 187.0 98 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 140.0 128 1.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 112.0 158 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 93.0 182 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 140.0 129 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 112.0 159 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 93.0 187 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 70.0 240 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 56.0 293 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47.0 362 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 37.0 441 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 31.0 503 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 23.0 635 0.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 70.0 243 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 56.0 296 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47.0 347 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47.0 366 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 37.0 452 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 35.0 438 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 31.0 516 1.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 23.0 662 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 19.0 783 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 16.0 900 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47.0 347 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 35.0 432 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 28.0 525 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 23.0 653 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 19.0 805 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 16.0 927 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 12.0 1129 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 187.0 100 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 140.0 131 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 93.0 189 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 140.0 132 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 93.0 194 2.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 70.0 252 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 56.0 311 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 47.0 356 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 70.0 255 2.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 56.0 315 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 47.0 360 2.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 35.0 474 1.5 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 28.0 570 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 23.0 657 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 35.0 456 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 28.0 563 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 23.0 657 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 18.0 828 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 14.0 960 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 120.0 154 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 90.0 203 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 60.0 294 1.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 45.0 383 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 36.0 467 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 30.0 532 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 45.0 388 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 36.0 479 1.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 30.0 546 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 23.0 700 1.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 18.0 829 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 23.0 691 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 18.0 852 1.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 15.0 980 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 373.0 69 2.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 280.0 91 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 187.0 134 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 187.0 135 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 140.0 176 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 112.0 217 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 93.0 255 1.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 112.0 220 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 93.0 252 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 70.0 332 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 56.0 404 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 47.0 473 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 56.0 404 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 47.0 473 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 35.0 589 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 187.0 137 1.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 140.0 178 1.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 93.0 258 1.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 187.0 138 2.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 140.0 180 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 93.0 264 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 70.0 344 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 56.0 425 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 47.0 485 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 93.0 264 2.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 70.0 348 1.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 56.0 430 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 47.0 491 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 35.0 647 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 28.0 778 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 47.0 485 2.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 35.0 622 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 28.0 767 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 23.0 896 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 120.0 210 3.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 90.0 277 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 60.0 401 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 45.0 528 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 36.0 653 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 45.0 522 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 36.0 645 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 30.0 735 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 23.0 942 1.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 373.0 92 1.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 280.0 121 1.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 187.0 178 1.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 280.0 123 2.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 187.0 180 1.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 140.0 235 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 140.0 237 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 112.0 293 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 93.0 336 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 70.0 442 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 56.0 539 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 187.0 182 1.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 140.0 237 1.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 187.0 184 1.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 140.0 240 1.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 93.0 352 1.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 70.0 458 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 140.0 240 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 93.0 352 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 70.0 464 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 56.0 573 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 47.0 655 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 35.0 862 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 70.0 458 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 56.0 566 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 47.0 647 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 35.0 829 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 28.0 1023 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 120.0 280 2.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 90.0 369 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 60.0 535 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 45.0 705 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 45.0 696 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 36.0 860 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 30.0 980 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 373.0 127 3.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 280.0 167 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 187.0 248 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 140.0 326 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 112.0 403 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 140.0 326 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 112.0 403 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 93.0 461 1.7 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 70.0 600 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 187.0 250 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 140.0 330 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 93.0 484 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 70.0 638 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 56.0 788 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 187.0 250 3.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 140.0 330 2.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 93.0 484 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 70.0 630 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 56.0 778 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 47.0 889 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 35.0 1141 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 373.0 173 2.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 280.0 228 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 187.0 338 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 140.0 445 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 112.0 550 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 187.0 338 2.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 140.0 445 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 112.0 550 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 93.0 629 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 70.0 819 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 187.0 341 1.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 140.0 450 1.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 93.0 660 1.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 70.0 870 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 187.0 341 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 140.0 450 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 93.0 660 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 70.0 860 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 56.0 1062 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 47.0 1213 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 560.0 17 3.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 373.0 25 2.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 280.0 33 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 187.0 48 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 140.0 63 0.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 187.0 48 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 140.0 63 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 112.0 78 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 93.0 89 1.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 70.0 114 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47.0 172 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 37.0 207 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 31.0 232 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 93.0 91 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 70.0 117 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 56.0 141 1.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47.0 162 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47.0 176 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 37.0 212 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 31.0 242 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 23.0 300 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 56.0 146 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47.0 169 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47.0 181 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 37.0 221 1.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 35.0 213 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 31.0 251 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 28.0 251 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 23.0 318 1.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 19.0 375 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 16.0 430 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 35.0 219 1.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 28.0 263 1.4 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 23.0 331 2.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 19.0 392 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 16.0 450 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 12.0 556 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 9.0 651 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 19.0 403 2.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 16.0 463 2.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 12.0 565 1.5 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 9.0 651 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 280.0 33 2.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 187.0 49 1.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 140.0 64 1.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 93.0 92 0.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 280.0 34 4.0 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 187.0 50 2.9 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 140.0 65 2.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 93.0 95 1.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 70.0 122 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 56.0 146 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 47.0 169 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 70.0 125 1.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 56.0 150 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 47.0 173 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 35.0 219 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 28.0 259 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23.0 331 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 19.0 397 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16.0 463 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 35.0 228 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 28.0 270 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23.0 311 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23.0 344 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 19.0 414 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 18.0 384 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16.0 463 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 12.0 582 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 9.0 673 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 28.0 285 2.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23.0 329 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23.0 353 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 19.0 425 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 18.0 408 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16.0 477 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 14.0 480 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 12.0 609 1.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 9.0 717 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 8.0 821 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 18.0 414 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16.0 477 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 14.0 480 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 12.0 600 2.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 9.0 739 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 8.0 847 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 6.0 1024 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 280.0 34 4.0 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 187.0 50 2.9 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 140.0 65 2.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 93.0 95 1.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 70.0 122 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56.0 146 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47.0 169 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 93.0 95 2.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 70.0 125 1.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56.0 150 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47.0 173 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35.0 219 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 331 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19.0 397 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16.0 463 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56.0 156 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47.0 178 2.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35.0 228 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 28.0 270 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 311 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 344 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19.0 414 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18.0 384 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16.0 463 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12.0 582 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9.0 673 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 331 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19.0 397 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16.0 463 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56.0 156 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47.0 178 2.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35.0 228 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 28.0 270 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 311 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 344 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19.0 414 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18.0 384 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16.0 463 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12.0 582 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9.0 673 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35.0 237 3.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 28.0 285 2.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 329 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23.0 353 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19.0 425 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18.0 408 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16.0 477 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 14.0 480 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12.0 609 1.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9.0 717 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 8.0 821 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 6.0 1006 0.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18.0 414 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 14.0 480 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12.0 600 2.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9.0 739 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 8.0 847 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 6.0 1024 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 5.0 1169 0.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 180.0 52 3.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 120.0 75 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 90.0 98 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 60.0 142 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 45.0 182 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 60.0 145 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 45.0 187 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 36.0 225 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 30.0 256 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 23.0 317 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15.0 474 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 12.0 566 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 10.0 649 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 45.0 191 2.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 36.0 233 1.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 30.0 266 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 23.0 336 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 18.0 397 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15.0 455 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15.0 494 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 12.0 592 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 10.0 679 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 8.0 837 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 18.0 414 1.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15.0 476 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15.0 515 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 12.0 618 1.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 11.0 588 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 10.0 690 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 9.0 689 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 8.0 892 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 6.0 1047 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 5.0 1174 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 11.0 598 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 9.0 689 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 8.0 865 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 6.0 1047 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 5.0 1174 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 4.0 1400 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 560.0 12 4.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 373.0 17 3.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 280.0 23 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 187.0 33 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 140.0 43 1.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 112.0 52 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 93.0 60 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 140.0 43 2.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 112.0 53 1.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 93.0 61 2.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 70.0 78 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 56.0 93 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47.0 107 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47.0 117 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 37.0 141 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 31.0 158 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 70.0 80 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 56.0 96 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47.0 111 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47.0 120 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 37.0 145 1.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 35.0 139 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 31.0 165 1.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 28.0 161 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 23.0 205 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 35.0 145 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 31.0 171 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 28.0 171 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 23.0 217 2.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 19.0 256 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 16.0 293 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 28.0 179 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 19.0 267 2.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 16.0 307 2.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 12.0 379 1.6 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 9.0 444 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 16.0 316 2.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 12.0 385 2.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 9.0 444 1.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 280.0 23 3.3 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 187.0 33 2.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 140.0 43 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 93.0 63 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 70.0 81 0.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 56.0 97 0.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 47.0 111 0.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 93.0 64 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 70.0 83 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 56.0 100 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 47.0 115 1.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 35.0 143 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 28.0 169 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23.0 220 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19.0 263 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16.0 289 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 70.0 85 2.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 56.0 102 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 47.0 118 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 35.0 149 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 28.0 177 1.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23.0 203 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23.0 226 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19.0 271 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 18.0 246 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16.0 316 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 12.0 391 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 35.0 156 2.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 28.0 184 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23.0 212 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23.0 235 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19.0 282 1.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 18.0 262 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16.0 316 2.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 14.0 307 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 12.0 397 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 9.0 459 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 8.0 532 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23.0 224 2.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19.0 290 2.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 18.0 278 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16.0 325 3.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 14.0 327 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 12.0 415 2.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 9.0 489 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 8.0 560 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 6.0 686 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 5.0 782 0.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 14.0 327 2.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 9.0 504 2.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 8.0 578 1.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 6.0 698 1.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 5.0 797 1.1 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 180.0 35 4.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 120.0 51 3.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 90.0 67 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 60.0 97 1.8 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 45.0 124 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 36.0 149 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 30.0 167 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 45.0 127 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 36.0 153 1.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 30.0 174 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 23.0 216 1.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15.0 323 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 12.0 386 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 10.0 442 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 8.0 533 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 23.0 229 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 18.0 271 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15.0 310 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15.0 337 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 12.0 404 1.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 10.0 463 1.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 8.0 571 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 6.0 667 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 5.0 744 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 18.0 283 2.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15.0 325 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15.0 351 3.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 12.0 421 2.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 11.0 401 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 10.0 470 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 9.0 470 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 8.0 608 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 6.0 714 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 5.0 800 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 4.0 955 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 3.0 1076 0.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 6.0 714 2.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 5.0 800 1.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 4.0 955 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 3.0 1123 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 560.0 8 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 373.0 13 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 280.0 16 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 187.0 24 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 140.0 31 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 140.0 32 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 112.0 38 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 93.0 44 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 70.0 56 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 56.0 67 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47.0 83 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 37.0 99 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 31.0 113 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 70.0 57 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 56.0 68 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47.0 79 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47.0 86 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 37.0 103 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 35.0 98 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 31.0 116 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 23.0 143 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 19.0 168 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47.0 79 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47.0 88 2.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 37.0 106 2.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 35.0 96 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 31.0 121 2.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 28.0 113 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 23.0 150 1.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 19.0 176 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 16.0 202 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 12.0 243 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 35.0 107 2.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 28.0 126 1.7 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 23.0 159 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 19.0 188 2.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 16.0 215 1.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 12.0 265 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 9.0 303 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 35.0 110 2.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 28.0 129 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 23.0 149 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 23.0 165 1.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 19.0 199 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 18.0 180 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 16.0 232 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 14.0 210 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 12.0 287 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 9.0 336 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 8.0 377 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 18.0 192 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 16.0 232 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 14.0 225 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 12.0 291 2.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 9.0 336 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 8.0 390 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 6.0 468 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 280.0 17 4.5 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 187.0 24 3.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 140.0 32 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 93.0 46 1.8 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 70.0 59 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 56.0 71 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 47.0 81 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 70.0 61 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 56.0 73 1.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 47.0 84 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 35.0 105 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 28.0 124 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23.0 142 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23.0 161 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 19.0 193 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 16.0 212 1.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 35.0 110 2.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 28.0 129 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23.0 149 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23.0 165 1.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 19.0 199 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 18.0 180 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 16.0 232 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 14.0 210 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 12.0 287 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 18.0 192 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 16.0 232 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 14.0 225 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 12.0 291 2.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 9.0 336 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 8.0 390 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 18.0 204 2.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 14.0 240 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 9.0 358 2.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 8.0 410 2.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 6.0 503 1.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 5.0 574 1.1 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 8.0 424 2.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 6.0 512 1.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 5.0 585 1.5 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 180.0 26 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 120.0 37 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 90.0 49 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 60.0 69 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 45.0 88 0.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 60.0 71 2.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 45.0 91 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 36.0 109 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 30.0 123 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 23.0 152 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 18.0 178 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15.0 230 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 12.0 270 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 10.0 309 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 36.0 112 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 30.0 128 2.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 23.0 159 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 18.0 187 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15.0 214 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15.0 237 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 12.0 283 1.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 11.0 257 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 10.0 324 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 8.0 391 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15.0 228 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15.0 247 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 12.0 296 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 11.0 280 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 10.0 340 2.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 9.0 321 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 8.0 350 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 6.0 489 1.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 5.0 546 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 11.0 294 2.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 9.0 344 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 8.0 446 2.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 6.0 523 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 5.0 587 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 4.0 700 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 3.0 789 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 5.0 587 2.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 4.0 700 1.6 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 3.0 824 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 560.0 6 5.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 373.0 8 3.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 280.0 11 3.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 187.0 16 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 140.0 21 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 112.0 25 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 93.0 29 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 70.0 37 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 112.0 26 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 93.0 30 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 70.0 37 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 56.0 45 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47.0 51 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47.0 56 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 37.0 67 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 31.0 76 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 56.0 46 2.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47.0 53 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47.0 58 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 37.0 70 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 35.0 66 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 31.0 78 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 28.0 76 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 23.0 96 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 19.0 113 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 16.0 129 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 35.0 69 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 28.0 80 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 23.0 101 2.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 19.0 119 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 16.0 136 1.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 12.0 163 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 9.0 186 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 16.0 145 2.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 12.0 178 2.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 9.0 204 1.6 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 280.0 11 3.7 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 187.0 16 2.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 140.0 21 2.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 93.0 31 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 70.0 39 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 56.0 47 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 47.0 53 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 93.0 31 2.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 70.0 40 1.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 56.0 48 1.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 47.0 55 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 35.0 68 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 28.0 80 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23.0 91 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23.0 105 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 19.0 124 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 16.0 145 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 35.0 71 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 28.0 83 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23.0 95 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23.0 108 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 19.0 130 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 18.0 115 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 16.0 142 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 14.0 131 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 12.0 178 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 9.0 211 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 8.0 236 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 28.0 87 2.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23.0 100 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23.0 111 2.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 19.0 134 2.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 18.0 121 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 16.0 156 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 14.0 141 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 12.0 193 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 9.0 226 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 8.0 254 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 6.0 297 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 5.0 334 0.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 18.0 129 2.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 14.0 151 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 12.0 196 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 9.0 226 2.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 8.0 263 1.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 6.0 315 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 5.0 356 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 180.0 17 5.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 120.0 25 3.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 90.0 33 2.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 60.0 47 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 45.0 59 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 36.0 71 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 30.0 80 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 45.0 61 2.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 36.0 74 1.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 30.0 82 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 23.0 102 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 18.0 120 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15.0 137 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15.0 155 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 12.0 182 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 10.0 208 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 18.0 126 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15.0 144 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15.0 159 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 12.0 190 1.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 11.0 173 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 10.0 218 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 9.0 196 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 8.0 263 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 11.0 188 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 10.0 229 3.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 9.0 216 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 8.0 235 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 6.0 329 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 5.0 367 1.4 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 6.0 352 3.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 5.0 395 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 4.0 471 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 3.0 531 1.3 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 4.0 471 2.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 3.0 554 1.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 560.0 4 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 373.0 6 2.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 280.0 7 2.2 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 187.0 11 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 140.0 14 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 112.0 17 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 93.0 19 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 140.0 14 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 112.0 17 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 93.0 20 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 70.0 25 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 56.0 29 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47.0 34 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47.0 37 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 37.0 44 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 31.0 50 1.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 23.0 60 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 70.0 25 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 56.0 30 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47.0 35 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47.0 38 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 37.0 45 1.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 35.0 42 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 31.0 51 1.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 28.0 49 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 23.0 62 1.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 19.0 74 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 16.0 83 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 35.0 44 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 31.0 53 3.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 28.0 51 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 23.0 65 2.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 19.0 76 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 16.0 87 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 12.0 104 1.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 9.0 118 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 280.0 8 5.5 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 187.0 11 4.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 140.0 14 3.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 93.0 21 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 70.0 27 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 56.0 32 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 47.0 36 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 35.0 44 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 70.0 27 2.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 56.0 32 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 47.0 37 2.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 35.0 46 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 28.0 54 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23.0 61 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23.0 71 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 19.0 84 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 18.0 74 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 16.0 98 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 28.0 56 2.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23.0 64 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23.0 73 2.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 19.0 88 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 18.0 78 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 16.0 96 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 14.0 89 1.3 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 12.0 120 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 9.0 143 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 8.0 159 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 18.0 82 2.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 16.0 105 3.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 14.0 96 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 12.0 130 2.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 9.0 153 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 8.0 171 1.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 6.0 201 1.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 5.0 226 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 8.0 177 2.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 6.0 213 2.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 5.0 241 1.5 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 180.0 11 4.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 120.0 17 3.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 90.0 22 2.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 60.0 31 1.8 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 45.0 39 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 36.0 46 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 30.0 53 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 23.0 64 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 45.0 40 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 36.0 48 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 30.0 54 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 23.0 66 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 18.0 78 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15.0 88 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15.0 106 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 12.0 125 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 10.0 136 1.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 23.0 69 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 18.0 81 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15.0 92 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15.0 105 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 12.0 123 1.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 11.0 110 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 10.0 140 2.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 9.0 125 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 8.0 168 1.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 6.0 195 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 5.0 215 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 11.0 117 1.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 10.0 147 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 9.0 133 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 8.0 178 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 6.0 207 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 5.0 229 1.4 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 4.0 268 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 3.0 296 0.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 6.0 222 2.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 5.0 248 2.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 4.0 293 1.5 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 3.0 328 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 280.0 6 2.8 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 187.0 10 2.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 140.0 13 1.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 93.0 18 1.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 70.0 23 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 280.0 7 6.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 187.0 10 4.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 140.0 13 3.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 93.0 18 2.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 70.0 23 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 56.0 28 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 47.0 32 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 35.0 39 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 28.0 45 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23.0 62 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 19.0 73 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 16.0 83 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 56.0 29 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 47.0 32 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 35.0 40 1.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 28.0 47 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23.0 54 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23.0 63 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 19.0 74 1.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 18.0 65 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 16.0 86 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 14.0 74 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 12.0 104 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 9.0 121 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23.0 57 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23.0 64 2.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 19.0 77 2.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 18.0 68 1.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 16.0 85 2.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 14.0 78 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 12.0 106 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 9.0 126 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 8.0 140 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 6.0 166 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 5.0 185 0.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 280.0 2 7.3 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 187.0 3 5.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 140.0 3 4.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 93.0 5 2.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 70.0 6 2.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 47.0 8 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 35.0 10 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 28.0 12 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23.0 13 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 280.0 2 10.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 187.0 3 7.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 140.0 3 6.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 93.0 5 4.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 70.0 6 3.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 56.0 7 2.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 47.0 8 2.7 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 35.0 10 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 28.0 12 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23.0 14 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23.0 16 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 19.0 19 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 18.0 16 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 16.0 21 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 14.0 18 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 12.0 26 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 9.0 29 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 28.0 12 3.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23.0 14 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23.0 17 3.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 19.0 20 2.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 18.0 17 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 16.0 23 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 14.0 19 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 12.0 28 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 9.0 32 1.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 8.0 35 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 6.0 41 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 5.0 46 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 31.0 17 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 28.0 16 0.7 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 23.0 21 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 19.0 24 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 47.0 12 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 47.0 13 3.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 37.0 16 2.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 31.0 18 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 23.0 22 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 19.0 26 1.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 16.0 29 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 12.0 33 1.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 9.0 37 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 560.0 1 7.3 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 280.0 3 4.2 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 187.0 4 2.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 70.0 8 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 56.0 10 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 47.0 11 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 112.0 6 2.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 70.0 9 1.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 56.0 10 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 47.0 11 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 47.0 13 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 37.0 15 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 35.0 14 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 280.0 3 4.9 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 187.0 4 3.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 140.0 5 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 93.0 7 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 70.0 9 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 47.0 12 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 35.0 15 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 28.0 17 0.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 280.0 3 6.8 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 187.0 4 5.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 140.0 5 4.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 93.0 7 2.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 70.0 9 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 56.0 11 1.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 47.0 12 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 35.0 15 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 28.0 18 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23.0 20 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23.0 24 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 19.0 29 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 18.0 24 0.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 16.0 32 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 12.0 38 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 35.0 16 2.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 28.0 18 2.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23.0 21 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23.0 25 2.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 19.0 30 1.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 18.0 26 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 16.0 34 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 14.0 28 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 12.0 42 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 9.0 48 1.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 8.0 53 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 6.0 62 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 180.0 4 5.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 120.0 6 4.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 90.0 8 3.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 60.0 11 2.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 45.0 14 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 36.0 16 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 30.0 18 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 23.0 22 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 18.0 25 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 45.0 14 3.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 36.0 17 2.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 30.0 19 3.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 23.0 23 2.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 18.0 27 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15.0 30 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15.0 38 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 12.0 45 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 11.0 35 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 10.0 48 1.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 9.0 39 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 8.0 58 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15.0 32 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15.0 38 3.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 12.0 45 2.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 11.0 37 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 10.0 49 3.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 9.0 41 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 8.0 60 2.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 6.0 67 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 5.0 74 1.4 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 4.0 85 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 6.0 70 3.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 5.0 77 2.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 4.0 90 1.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 3.0 98 1.5 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 560.0 2 5.5 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 373.0 3 4.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 280.0 3 3.2 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 187.0 5 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 140.0 7 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 93.0 9 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 70.0 11 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 56.0 13 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 560.0 2 7.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 373.0 3 5.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 280.0 4 4.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 187.0 5 3.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 140.0 7 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 112.0 8 1.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 93.0 9 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 70.0 11 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 56.0 13 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47.0 15 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47.0 17 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 37.0 20 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 31.0 22 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 23.0 28 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 93.0 9 4.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 70.0 12 2.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 56.0 14 2.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47.0 16 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47.0 18 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 37.0 21 2.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 35.0 20 1.4 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 31.0 24 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 28.0 23 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 23.0 29 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 19.0 34 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 16.0 38 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 12.0 44 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 280.0 4 5.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 187.0 5 3.8 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 140.0 7 3.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 93.0 10 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 70.0 12 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 56.0 15 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 47.0 16 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 35.0 20 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 28.0 24 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 280.0 4 11.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 187.0 5 8.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 140.0 7 6.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 93.0 10 4.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 70.0 13 3.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 56.0 15 2.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 47.0 17 2.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 35.0 21 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 28.0 25 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23.0 28 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23.0 34 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 19.0 40 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 18.0 34 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 16.0 45 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 14.0 38 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 12.0 56 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 35.0 22 3.5 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 28.0 26 2.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23.0 29 2.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23.0 34 3.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 19.0 40 2.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 18.0 35 1.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 16.0 47 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 14.0 40 1.4 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 12.0 57 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 9.0 66 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 8.0 74 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 6.0 85 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 14.0 43 2.7 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 9.0 69 2.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8.0 77 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 6.0 90 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 5.0 101 1.4 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 180.0 5 3.9 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 120.0 8 3.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 90.0 10 2.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 60.0 14 1.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 45.0 18 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 36.0 22 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 30.0 24 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 23.0 30 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 60.0 15 3.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 45.0 19 2.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 36.0 22 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 30.0 25 2.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 23.0 31 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 18.0 36 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15.0 40 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15.0 50 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 12.0 60 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 11.0 47 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 10.0 64 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8.0 78 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 30.0 26 3.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 23.0 32 2.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 18.0 38 2.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15.0 42 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15.0 51 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 12.0 60 1.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 11.0 49 1.4 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 10.0 65 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 9.0 55 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8.0 79 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 6.0 90 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 5.0 99 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 4.0 114 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 11.0 53 2.4 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 9.0 60 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8.0 81 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 6.0 94 2.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 5.0 103 1.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 4.0 120 1.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 3.0 131 1.1 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35.0 30 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 31.0 37 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28.0 36 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 23.0 45 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19.0 53 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16.0 60 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12.0 69 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35.0 32 2.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28.0 37 2.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19.0 55 2.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16.0 63 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12.0 75 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 9.0 85 1.4 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280.0 5 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187.0 8 2.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140.0 10 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93.0 15 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70.0 18 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56.0 22 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47.0 25 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280.0 5 7.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187.0 8 5.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140.0 10 4.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93.0 15 3.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70.0 19 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56.0 23 1.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47.0 26 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35.0 32 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28.0 37 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 43 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 51 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19.0 60 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16.0 68 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35.0 33 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28.0 39 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 44 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 51 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19.0 60 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18.0 53 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16.0 70 1.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14.0 60 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12.0 85 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9.0 99 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8.0 110 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 46 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 53 3.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19.0 63 2.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18.0 56 2.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16.0 69 3.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14.0 64 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12.0 87 2.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9.0 103 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8.0 115 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 6.0 136 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 5.0 152 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35.0 30 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 31.0 37 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28.0 36 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 23.0 45 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19.0 53 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16.0 60 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12.0 69 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35.0 32 2.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28.0 37 2.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19.0 55 2.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16.0 63 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12.0 75 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 9.0 85 1.4 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280.0 5 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187.0 8 2.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140.0 10 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93.0 15 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70.0 18 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56.0 22 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47.0 25 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280.0 5 7.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187.0 8 5.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140.0 10 4.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93.0 15 3.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70.0 19 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56.0 23 1.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47.0 26 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35.0 32 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28.0 37 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 43 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 51 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19.0 60 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16.0 68 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35.0 33 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28.0 39 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 44 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 51 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19.0 60 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18.0 53 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16.0 70 1.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14.0 60 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12.0 85 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9.0 99 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8.0 110 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 46 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23.0 53 3.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19.0 63 2.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18.0 56 2.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16.0 69 3.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14.0 64 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12.0 87 2.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9.0 103 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8.0 115 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 6.0 136 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 5.0 152 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 180.0 8 5.7 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 120.0 12 4.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 90.0 16 3.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 60.0 22 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 45.0 28 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 36.0 33 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 30.0 38 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 23.0 46 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 36.0 34 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 30.0 39 2.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 23.0 47 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 18.0 56 1.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15.0 63 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15.0 76 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 12.0 90 1.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 11.0 73 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 10.0 98 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 18.0 58 2.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15.0 66 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15.0 75 3.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 12.0 88 2.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 11.0 79 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 10.0 101 2.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 9.0 90 1.4 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 8.0 121 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 6.0 140 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 5.0 155 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 11.0 84 2.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 9.0 96 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 8.0 128 3.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 6.0 149 2.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор