Моля, въведете търсените параметри на редуктора
от

до
Списък редуктори
Тип Електродвигател Обороти
n2 (min-1)
m2
(nm)
sf i Чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 560 24 4.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 373 35 3.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 280 45 2.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 187 66 1.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 140 86 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 112 106 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 93 121 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 140 87 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 112 107 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 93 124 1.7 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 70 160 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47 241 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 37 290 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 31 329 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 70 164 1.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 56 200 1.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47 230 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47 247 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 37 301 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 31 343 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 23 433 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 19 511 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 56 202 2.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 47 236 1.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 37 308 2.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 35 299 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 31 352 2.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 28 358 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 23 451 1.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 19 534 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 16 614 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 12 758 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 35 295 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 28 358 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 23 445 2.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 19 549 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 16 632 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 12 770 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90S2 (2800 min-1) 9 887 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 280 46 2.9 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 187 68 2.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 140 88 1.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 93 129 1.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 70 166 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 93 129 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 70 170 1.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 56 205 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 47 236 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 35 299 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 70 172 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 56 212 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 47 243 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 35 311 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 28 368 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23 424 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23 469 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 19 564 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 16 632 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 12 794 0.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 35 323 2.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 28 389 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23 448 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23 481 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 19 579 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 18 557 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 16 650 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 12 830 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 9 978 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 8 1119 0.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 23 448 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 19 579 2.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 18 565 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 16 650 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 14 655 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 12 818 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 9 1008 1.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 8 1155 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.50 kW / 90L4 (1400 min-1) 6 1396 0.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 120 104 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 90 135 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 60 198 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 60 201 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 45 261 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 36 318 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 30 363 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 36 326 2.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 30 372 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 23 478 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 18 565 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 15 649 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 18 581 1.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 15 669 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 11 815 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.50 kW / 100LA6 (900 min-1) 9 939 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 560 34 2.8 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 373 51 2.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 280 66 1.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 187 97 1.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 140 126 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 187 98 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 140 128 1.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 112 158 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 93 182 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 140 129 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 112 159 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 93 187 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 70 240 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 56 293 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47 362 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 37 441 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 31 503 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 23 635 0.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 70 243 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 56 296 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47 347 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47 366 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 37 452 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 35 438 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 31 516 1.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 23 662 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 19 783 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 16 900 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 47 347 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 35 432 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 28 525 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 23 653 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 19 805 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 16 927 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
2.20 kW / 90L2 (2800 min-1) 12 1129 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 187 100 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 140 131 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 93 189 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 140 132 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 93 194 2.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 70 252 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 56 311 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 47 356 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 70 255 2.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 56 315 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 47 360 2.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 35 474 1.5 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 28 570 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 23 657 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 35 456 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 28 563 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 23 657 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 18 828 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 100LA4 (1400 min-1) 14 960 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 120 154 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 90 203 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 60 294 1.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 45 383 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 36 467 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 30 532 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 45 388 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 36 479 1.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 30 546 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 23 700 1.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 18 829 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 23 691 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 18 852 1.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
2.20 kW / 112M6 (900 min-1) 15 980 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 373 69 2.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 280 91 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 187 134 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 187 135 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 140 176 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 112 217 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 93 255 1.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 112 220 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 93 252 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 70 332 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 56 404 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 47 473 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 56 404 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 47 473 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LA2 (2800 min-1) 35 589 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 187 137 1.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 140 178 1.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 93 258 1.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 187 138 2.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 140 180 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 93 264 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 70 344 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 56 425 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 47 485 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 93 264 2.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 70 348 1.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 56 430 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 47 491 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 35 647 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 28 778 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 47 485 2.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 35 622 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 28 767 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 100LB4 (1400 min-1) 23 896 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 120 210 3.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 90 277 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 60 401 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 45 528 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 36 653 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 45 522 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 36 645 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 30 735 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
3.00 kW / 132S6 (900 min-1) 23 942 1.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 373 92 1.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 280 121 1.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 187 178 1.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 280 123 2.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 187 180 1.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 140 235 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 140 237 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 112 293 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 93 336 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 70 442 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M2 (2800 min-1) 56 539 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 187 182 1.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 140 237 1.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 187 184 1.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 140 240 1.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 93 352 1.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 70 458 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 140 240 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 93 352 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 70 464 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 56 573 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 47 655 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 35 862 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 70 458 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 56 566 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 47 647 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 35 829 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 112M4 (1400 min-1) 28 1023 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 120 280 2.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 90 369 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 60 535 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 45 705 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 45 696 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 36 860 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
4.00 kW / 132L6 (900 min-1) 30 980 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 373 127 3.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 280 167 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 187 248 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 140 326 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 112 403 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 140 326 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 112 403 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 93 461 1.7 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132SA2 (2800 min-1) 70 600 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 187 250 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 140 330 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 93 484 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 70 638 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 56 788 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 187 250 3.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 140 330 2.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 93 484 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 70 630 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 56 778 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 47 889 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
5.50 kW / 132S4 (1400 min-1) 35 1141 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 373 173 2.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 280 228 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 187 338 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 140 445 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 112 550 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 187 338 2.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 140 445 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 112 550 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 93 629 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132SB2 (2800 min-1) 70 819 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 187 341 1.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 140 450 1.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 93 660 1.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 70 870 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 187 341 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 140 450 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 93 660 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 70 860 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 56 1062 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
7.50 kW / 132MA4 (1400 min-1) 47 1213 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 560 17 3.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 373 25 2.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 280 33 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 187 48 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 140 63 0.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 187 48 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 140 63 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 112 78 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 93 89 1.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 70 114 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47 172 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 37 207 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 31 232 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 93 91 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 70 117 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 56 141 1.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47 162 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47 176 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 37 212 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 31 242 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 23 300 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 56 146 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47 169 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 47 181 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 37 221 1.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 35 213 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 31 251 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 28 251 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 23 318 1.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 19 375 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 16 430 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 35 219 1.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 28 263 1.4 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 23 331 2.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 19 392 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 16 450 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 12 556 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 9 651 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 19 403 2.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 16 463 2.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 12 565 1.5 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80B2 (2800 min-1) 9 651 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 280 33 2.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 187 49 1.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 140 64 1.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 93 92 0.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 280 34 4.0 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 187 50 2.9 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 140 65 2.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 93 95 1.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 70 122 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 56 146 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 47 169 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 70 125 1.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 56 150 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 47 173 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 35 219 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 28 259 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23 331 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 19 397 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16 463 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 35 228 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 28 270 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23 311 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23 344 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 19 414 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 18 384 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16 463 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 12 582 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 9 673 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 28 285 2.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23 329 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 23 353 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 19 425 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 18 408 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16 477 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 14 480 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 12 609 1.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 9 717 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 8 821 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 18 414 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 16 477 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 14 480 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 12 600 2.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 9 739 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 8 847 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 80C4 (1400 min-1) 6 1024 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 280 34 4.0 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 187 50 2.9 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 140 65 2.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 93 95 1.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 70 122 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56 146 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47 169 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 93 95 2.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 70 125 1.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56 150 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47 173 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35 219 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 331 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19 397 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16 463 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56 156 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47 178 2.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35 228 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 28 270 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 311 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 344 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19 414 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18 384 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16 463 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12 582 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9 673 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 331 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19 397 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16 463 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 56 156 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 47 178 2.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35 228 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 28 270 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 311 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 344 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19 414 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18 384 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16 463 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12 582 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9 673 0.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 35 237 3.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 28 285 2.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 329 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 23 353 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 19 425 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18 408 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 16 477 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 14 480 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12 609 1.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9 717 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 8 821 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 6 1006 0.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 18 414 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 14 480 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 12 600 2.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 9 739 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 8 847 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 6 1024 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90S4 (1400 min-1) 5 1169 0.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 180 52 3.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 120 75 2.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 90 98 1.8 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 60 142 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 45 182 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 60 145 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 45 187 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 36 225 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 30 256 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 23 317 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15 474 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 12 566 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 10 649 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 45 191 2.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 36 233 1.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 30 266 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 23 336 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 18 397 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15 455 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15 494 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 12 592 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 10 679 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 8 837 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 18 414 1.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15 476 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 15 515 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 12 618 1.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 11 588 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 10 690 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 9 689 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 8 892 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 6 1047 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 5 1174 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 11 598 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 9 689 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 8 865 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 6 1047 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 5 1174 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
1.10 kW / 90L6 (900 min-1) 4 1400 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 560 12 4.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 373 17 3.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 280 23 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 187 33 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 140 43 1.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 112 52 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 93 60 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 140 43 2.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 112 53 1.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 93 61 2.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 70 78 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 56 93 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47 107 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47 117 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 37 141 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 31 158 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 70 80 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 56 96 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47 111 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 47 120 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 37 145 1.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 35 139 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 31 165 1.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 28 161 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 23 205 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 35 145 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 31 171 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 28 171 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 23 217 2.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 19 256 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 16 293 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 28 179 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 19 267 2.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 16 307 2.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 12 379 1.6 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 9 444 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 16 316 2.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 12 385 2.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80A2 (2800 min-1) 9 444 1.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 280 23 3.3 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 187 33 2.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 140 43 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 93 63 1.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 70 81 0.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 56 97 0.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 47 111 0.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 93 64 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 70 83 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 56 100 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 47 115 1.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 35 143 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 28 169 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23 220 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19 263 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16 289 0.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 70 85 2.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 56 102 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 47 118 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 35 149 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 28 177 1.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23 203 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23 226 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19 271 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 18 246 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16 316 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 12 391 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 35 156 2.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 28 184 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23 212 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23 235 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19 282 1.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 18 262 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16 316 2.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 14 307 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 12 397 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 9 459 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 8 532 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 23 224 2.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 19 290 2.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 18 278 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 16 325 3.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 14 327 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 12 415 2.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 9 489 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 8 560 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 6 686 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 5 782 0.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 14 327 2.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 9 504 2.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 8 578 1.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 6 698 1.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 80B4 (1400 min-1) 5 797 1.1 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 180 35 4.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 120 51 3.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 90 67 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 60 97 1.8 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 45 124 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 36 149 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 30 167 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 45 127 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 36 153 1.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 30 174 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 23 216 1.2 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15 323 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 12 386 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 10 442 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/075
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 8 533 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 23 229 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 18 271 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15 310 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15 337 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 12 404 1.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 10 463 1.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 8 571 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 6 667 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/090
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 5 744 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 18 283 2.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15 325 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 15 351 3.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 12 421 2.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 11 401 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 10 470 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 9 470 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 8 608 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 6 714 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 5 800 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 4 955 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/110
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 3 1076 0.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 6 714 2.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 5 800 1.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 4 955 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP090/130
Червячен редуктор
0.75 kW / 90S6 (900 min-1) 3 1123 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 560 8 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 373 13 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 280 16 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 187 24 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 140 31 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 140 32 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 112 38 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 93 44 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 70 56 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 56 67 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47 83 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 37 99 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 31 113 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 70 57 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 56 68 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47 79 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47 86 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 37 103 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 35 98 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 31 116 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 23 143 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 19 168 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47 79 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 47 88 2.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 37 106 2.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 35 96 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 31 121 2.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 28 113 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 23 150 1.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 19 176 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 16 202 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 12 243 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 35 107 2.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 28 126 1.7 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 23 159 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 19 188 2.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 16 215 1.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 12 265 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71B2 (2800 min-1) 9 303 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 35 110 2.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 28 129 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 23 149 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 23 165 1.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 19 199 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 18 180 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 16 232 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 14 210 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 12 287 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 9 336 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 8 377 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 18 192 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 16 232 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 14 225 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 12 291 2.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 9 336 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 8 390 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 71C4 (1400 min-1) 6 468 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 280 17 4.5 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 187 24 3.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 140 32 2.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 93 46 1.8 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 70 59 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 56 71 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 47 81 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 70 61 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 56 73 1.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 47 84 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 35 105 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 28 124 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23 142 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23 161 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 19 193 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 16 212 1.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 35 110 2.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 28 129 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23 149 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 23 165 1.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 19 199 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 18 180 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 16 232 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 14 210 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 12 287 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 18 192 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 16 232 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 14 225 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 12 291 2.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 9 336 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 8 390 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 18 204 2.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 14 240 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 9 358 2.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 8 410 2.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 6 503 1.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 5 574 1.1 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 8 424 2.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 6 512 1.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80A4 (1400 min-1) 5 585 1.5 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 180 26 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 120 37 2.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 90 49 1.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 60 69 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 45 88 0.9 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 60 71 2.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 45 91 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 36 109 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 30 123 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 23 152 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 18 178 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15 230 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 12 270 0.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 10 309 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 36 112 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 30 128 2.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 23 159 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 18 187 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15 214 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15 237 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 12 283 1.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 11 257 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 10 324 1.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 8 391 1.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15 228 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 15 247 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 12 296 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 11 280 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 10 340 2.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 9 321 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 8 350 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 6 489 1.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 5 546 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 11 294 2.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 9 344 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 8 446 2.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 6 523 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 5 587 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 4 700 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 3 789 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 5 587 2.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 4 700 1.6 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.55 kW / 80B6 (900 min-1) 3 824 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 560 6 5.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 373 8 3.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 280 11 3.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 187 16 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 140 21 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 112 25 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 93 29 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 70 37 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 112 26 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 93 30 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 70 37 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 56 45 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47 51 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47 56 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 37 67 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 31 76 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 56 46 2.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47 53 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 47 58 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 37 70 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 35 66 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 31 78 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 28 76 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 23 96 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 19 113 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 16 129 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 35 69 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 28 80 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 23 101 2.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 19 119 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 16 136 1.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 12 163 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 9 186 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 16 145 2.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 12 178 2.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71A2 (2800 min-1) 9 204 1.6 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 280 11 3.7 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 187 16 2.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 140 21 2.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 93 31 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 70 39 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 56 47 0.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 47 53 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 93 31 2.6 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 70 40 1.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 56 48 1.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 47 55 1.6 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 35 68 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 28 80 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23 91 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23 105 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 19 124 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 16 145 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 35 71 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 28 83 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23 95 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23 108 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 19 130 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 18 115 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 16 142 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 14 131 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 12 178 1.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 9 211 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 8 236 0.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 28 87 2.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23 100 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 23 111 2.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 19 134 2.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 18 121 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 16 156 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 14 141 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 12 193 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 9 226 1.4 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 8 254 1.2 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 6 297 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 5 334 0.7 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 18 129 2.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 14 151 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 12 196 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 9 226 2.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 8 263 1.8 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 6 315 1.3 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 71B4 (1400 min-1) 5 356 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 180 17 5.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 120 25 3.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 90 33 2.9 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 60 47 2.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 45 59 1.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 36 71 1.1 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 30 80 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 45 61 2.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 36 74 1.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 30 82 2.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 23 102 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 18 120 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15 137 1.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15 155 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 12 182 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/063
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 10 208 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 18 126 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15 144 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 15 159 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 12 190 1.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 11 173 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 10 218 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 9 196 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/075
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 8 263 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 11 188 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 10 229 3.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 9 216 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 8 235 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 6 329 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/090
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 5 367 1.4 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 6 352 3.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 5 395 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 4 471 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/110
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 3 531 1.3 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 4 471 2.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP080/130
Червячен редуктор
0.37 kW / 80A6 (900 min-1) 3 554 1.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 560 4 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 373 6 2.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 280 7 2.2 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 187 11 1.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 140 14 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 112 17 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 93 19 1.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 140 14 2.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 112 17 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 93 20 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 70 25 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 56 29 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47 34 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47 37 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 37 44 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 31 50 1.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 23 60 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 70 25 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 56 30 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47 35 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 47 38 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 37 45 1.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 35 42 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 31 51 1.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 28 49 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 23 62 1.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 19 74 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 16 83 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 35 44 2.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 31 53 3.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 28 51 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 23 65 2.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 19 76 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 16 87 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 12 104 1.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 63B2 (2800 min-1) 9 118 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 280 8 5.5 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 187 11 4.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 140 14 3.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 93 21 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 70 27 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 56 32 1.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 47 36 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 35 44 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 70 27 2.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 56 32 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 47 37 2.4 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 35 46 1.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 28 54 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23 61 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23 71 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 19 84 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 18 74 0.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 16 98 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 28 56 2.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23 64 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 23 73 2.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 19 88 2.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 18 78 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 16 96 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 14 89 1.3 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 12 120 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 9 143 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 8 159 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 18 82 2.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 16 105 3.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 14 96 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 12 130 2.6 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 9 153 2.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 8 171 1.7 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 6 201 1.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 5 226 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 8 177 2.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 6 213 2.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71A4 (1400 min-1) 5 241 1.5 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 180 11 4.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 120 17 3.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 90 22 2.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 60 31 1.8 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 45 39 1.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 36 46 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 30 53 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 23 64 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 45 40 2.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 36 48 1.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 30 54 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 23 66 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 18 78 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15 88 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15 106 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 12 125 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 10 136 1.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 23 69 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 18 81 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15 92 1.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 15 105 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 12 123 1.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 11 110 1.2 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 10 140 2.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 9 125 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 8 168 1.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 6 195 1.1 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 5 215 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 11 117 1.8 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 10 147 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 9 133 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 8 178 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 6 207 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 5 229 1.4 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 4 268 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 3 296 0.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 6 222 2.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 5 248 2.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 4 293 1.5 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/090
Червячен редуктор
0.25 kW / 71B6 (900 min-1) 3 328 1.2 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 280 6 2.8 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 187 10 2.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 140 13 1.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 93 18 1.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 70 23 0.8 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 280 7 6.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 187 10 4.5 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 140 13 3.6 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 93 18 2.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 70 23 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 56 28 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 47 32 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 35 39 1.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 28 45 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23 62 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 19 73 0.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 16 83 0.9 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 56 29 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 47 32 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 35 40 1.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 28 47 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23 54 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23 63 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 19 74 1.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 18 65 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 16 86 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 14 74 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 12 104 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 9 121 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23 57 2.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 23 64 2.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 19 77 2.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 18 68 1.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 16 85 2.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 14 78 1.5 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 12 106 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 9 126 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 8 140 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 6 166 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.22 kW / 63C4 (1400 min-1) 5 185 0.8 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 280 2 7.3 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 187 3 5.4 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 140 3 4.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 93 5 2.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 70 6 2.3 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 47 8 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 35 10 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 28 12 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23 13 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 280 2 10.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 187 3 7.7 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 140 3 6.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 93 5 4.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 70 6 3.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 56 7 2.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 47 8 2.7 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 35 10 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 28 12 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23 14 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23 16 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 19 19 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 18 16 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 16 21 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 14 18 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 12 26 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 9 29 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 28 12 3.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23 14 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 23 17 3.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 19 20 2.6 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 18 17 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 16 23 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 14 19 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 12 28 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 9 32 1.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 8 35 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 6 41 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.06 kW / 56A4 (1400 min-1) 5 46 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 31 17 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 28 16 0.7 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 23 21 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 19 24 0.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 47 12 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 47 13 3.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 37 16 2.8 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 31 18 3.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 23 22 2.2 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 19 26 1.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 16 29 1.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 12 33 1.2 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (2800 min-1) 9 37 1.0 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 560 1 7.3 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 280 3 4.2 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 187 4 2.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 70 8 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 56 10 1.0 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 47 11 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 112 6 2.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 70 9 1.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 56 10 1.5 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 47 11 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 47 13 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 37 15 1.4 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56A2 (1400 min-1) 35 14 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 280 3 4.9 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 187 4 3.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 140 5 2.7 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 93 7 1.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 70 9 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 47 12 1.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 35 15 0.9 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 28 17 0.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 280 3 6.8 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 187 4 5.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 140 5 4.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 93 7 2.9 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 70 9 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 56 11 1.8 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 47 12 1.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 35 15 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 28 18 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23 20 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23 24 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 19 29 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 18 24 0.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 16 32 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 12 38 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 35 16 2.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 28 18 2.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23 21 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 23 25 2.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 19 30 1.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 18 26 1.3 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 16 34 2.1 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 14 28 1.1 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 12 42 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 9 48 1.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 8 53 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 56B4 (1400 min-1) 6 62 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 180 4 5.2 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 120 6 4.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 90 8 3.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 60 11 2.3 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 45 14 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 36 16 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 30 18 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 23 22 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 18 25 0.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 45 14 3.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 36 17 2.6 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 30 19 3.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 23 23 2.1 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 18 27 1.7 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15 30 1.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15 38 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 12 45 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 11 35 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 10 48 1.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 9 39 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 8 58 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15 32 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 15 38 3.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 12 45 2.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 11 37 1.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 10 49 3.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 9 41 1.6 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 8 60 2.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 6 67 1.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 5 74 1.4 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 4 85 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 6 70 3.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 5 77 2.5 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 4 90 1.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.09 kW / 63A6 (900 min-1) 3 98 1.5 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 560 2 5.5 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 373 3 4.1 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 280 3 3.2 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 187 5 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 140 7 1.7 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 93 9 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 70 11 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM026
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 56 13 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 560 2 7.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 373 3 5.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 280 4 4.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 187 5 3.1 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 140 7 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 112 8 1.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 93 9 2.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 70 11 1.4 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 56 13 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47 15 0.9 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47 17 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 37 20 1.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 31 22 1.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/030
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 23 28 0.8 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 93 9 4.0 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 70 12 2.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 56 14 2.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47 16 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 47 18 2.5 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 37 21 2.1 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 35 20 1.4 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 31 24 2.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 28 23 1.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 23 29 1.7 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 56B2 (2800 min-1) 19 34 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 16 38 1.1 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP056/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 12 44 0.9 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 280 4 5.1 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 187 5 3.8 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 140 7 3.1 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 93 10 2.2 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 70 12 1.5 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 56 15 1.4 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 47 16 1.3 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 35 20 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 28 24 0.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 280 4 11.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 187 5 8.3 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 140 7 6.5 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 93 10 4.5 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 70 13 3.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 56 15 2.5 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 47 17 2.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 35 21 2.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 28 25 1.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23 28 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23 34 1.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 19 40 1.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 18 34 1.0 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 16 45 1.6 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 14 38 0.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 12 56 1.1 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 35 22 3.5 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 28 26 2.8 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23 29 2.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 23 34 3.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 19 40 2.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 18 35 1.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 16 47 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 14 40 1.4 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 12 57 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 9 66 1.6 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 8 74 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 6 85 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 14 43 2.7 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63A4 (1400 min-1) 9 69 2.8 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8 77 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 6 90 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 5 101 1.4 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 180 5 3.9 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 120 8 3.0 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 90 10 2.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 60 14 1.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 45 18 1.2 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 36 22 1.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 30 24 1.1 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 23 30 0.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 60 15 3.7 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 45 19 2.4 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 36 22 2.0 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 30 25 2.2 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 23 31 1.6 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 18 36 1.3 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15 40 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15 50 1.3 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 12 60 1.0 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 11 47 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 10 64 1.3 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8 78 0.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 30 26 3.8 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 23 32 2.7 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 18 38 2.2 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15 42 1.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 15 51 2.4 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 12 60 1.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 11 49 1.4 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 10 65 2.2 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 9 55 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8 79 1.5 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 6 90 1.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 5 99 1.0 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 4 114 0.8 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 11 53 2.4 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 9 60 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 8 81 2.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 6 94 2.2 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 5 103 1.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 4 120 1.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.12 kW / 63B6 (900 min-1) 3 131 1.1 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35 30 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 31 37 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28 36 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 23 45 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19 53 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16 60 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12 69 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35 32 2.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28 37 2.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19 55 2.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16 63 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12 75 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 9 85 1.4 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280 5 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187 8 2.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140 10 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93 15 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70 18 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56 22 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47 25 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280 5 7.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187 8 5.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140 10 4.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93 15 3.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70 19 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56 23 1.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47 26 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35 32 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28 37 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 43 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 51 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19 60 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16 68 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35 33 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28 39 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 44 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 51 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19 60 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18 53 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16 70 1.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14 60 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12 85 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9 99 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8 110 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 46 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 53 3.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19 63 2.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18 56 2.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16 69 3.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14 64 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12 87 2.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9 103 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8 115 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 6 136 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 5 152 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35 30 1.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 31 37 2.7 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28 36 1.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 23 45 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19 53 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16 60 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12 69 1.0 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 35 32 2.7 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 28 37 2.2 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 19 55 2.7 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 16 63 2.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 12 75 1.7 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63A2 (2800 min-1) 9 85 1.4 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280 5 3.4 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187 8 2.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140 10 2.0 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93 15 1.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70 18 1.0 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56 22 0.9 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM030
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47 25 0.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 280 5 7.6 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 187 8 5.6 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 140 10 4.4 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 93 15 3.0 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 70 19 2.1 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 56 23 1.7 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 47 26 1.9 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35 32 1.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28 37 1.1 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 43 0.8 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 51 1.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19 60 0.9 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16 68 1.0 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 35 33 2.3 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 28 39 1.9 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 44 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 51 2.0 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19 60 1.5 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18 53 1.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16 70 1.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14 60 0.9 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12 85 1.3 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9 99 1.0 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8 110 0.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 46 2.7 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 23 53 3.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 19 63 2.7 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 18 56 2.1 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 16 69 3.4 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 14 64 1.8 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 12 87 2.4 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 9 103 1.9 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 8 115 1.6 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 6 136 1.1 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP063/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 63B4 (1400 min-1) 5 152 0.9 300.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 180 8 5.7 5.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 120 12 4.2 7.5 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 90 16 3.3 10.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 60 22 2.4 15.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 45 28 1.6 20.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 36 33 1.3 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 30 38 1.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM040
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 23 46 1.0 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 36 34 2.2 25.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 30 39 2.5 30.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 23 47 1.8 40.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 18 56 1.4 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15 63 1.2 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15 76 1.6 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 12 90 1.2 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 11 73 0.9 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/050
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 10 98 1.5 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 18 58 2.6 50.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15 66 2.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 15 75 3.1 60.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 12 88 2.3 75.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 11 79 1.6 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 10 101 2.8 90.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 9 90 1.4 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 8 121 1.9 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 6 140 1.5 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/063
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 5 155 1.3 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 11 84 2.5 80.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCM075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 9 96 2.0 100.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 8 128 3.0 120.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 6 149 2.3 150.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 5 165 1.9 180.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 4 193 1.4 240.0 Цена и чертеж
Редуктор тип ЕCMP071/075
Червячен редуктор
0.18 kW / 71A6 (900 min-1) 3 213 1.1 300.0 Цена и чертеж